Asociace rané péče a výchovy

Bc. Jan Schneider

Bc. Jan Schneider je zastupitelem městské části Praha 4 a ředitelem Zdravotnického zařízení MČ Praha 4. V rámci vedení této organizace pracuje, především v rámci projektů spolufinancovaných z ESF a dalších Evropských finančních mechanismů, na rozšíření a rozvoji nejen jeslí, ale i dalších forem péče o děti a služeb pro rodiče s malými dětmi. I díky těmto aktivitám získala Praha 4 v roce 2011 ocenění „Obec přátelská celé rodině“.
Problematice péče o děti a rodinné politice se věnuje i mimo Prahu 4. Je předsedou Komise pro rodinnou politiku Rady hl. m. Prahy a členem Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života Rady vlády pro rovné příležitosti. V řadě projektů spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a to jak v rámci praktického provozu, tak výměně zahraničních zkušeností.

ARPAV

Vítejte na stránkách asociace, jejímž cílem je pracovat pro rozvoj a udržení kvalitních a dostupných forem péče o předškolní děti. Pokud stejně jako my věříte, že právě tato činnost je zásadní pro zdravý rozvoj, jak dětí, tak rodinného života, jste na správném místě a my uvítáme Vaši spolupráci a pomoc.

Naši partneři

Logo Klub K2

Facebook

www.esfcr.cz