Asociace rané péče a výchovy

Naplňování zákona o dětské skupině v praxi by mohla sledovat zvláštní pracovní skupina

Tisková zpráva Asociace rané péče a výchovy - ARPAV

Naplňování zákona o dětské skupině v praxi by mohla sledovat zvláštní pracovní skupina, navrhne Asociace rané péče a výchovy

Praha 26. srpna 2014
Asociace rané péče a výchovy dlouhodobě usiluje o řešení neuspokojivé situace v dostupnosti kvalitních služeb péče o děti v předškolním věku. Z toho důvodu podporuje jako jedno z dílčích řešení současné situace přijetí zákona o dětské skupině, který vytvoří podmínky pro vznik nových možností péče o děti v předškolním věku a umožní rodičům snazší návrat do práce. V příštích dnech se proto obrátíme na poslance s výzvou k jeho přijetí. Zástupci ARPAV ale současně upozorňují na některé problematické změny, které přijali senátoři především pod vlivem Asociace lesních školek a některých dalších organizací. Pokud poslanci schválí senátní verzi, navrhnou zástupci Asociace rané péče a výchovy vytvoření pracovní skupiny, v níž budou zastoupeni zástupci všech skupin provozovatelů, příslušných ministerstev, zaměstnavatelů i odborné veřejnosti a která bude sledovat naplňování zákona v praxi. Pracovní skupina může být podle jejich názoru užitečná i v případě, že by poslanci naopak potvrdili původní verzi, protože bude schopna reagovat na problémy, které může ukázat až praktické fungování zákona. „Lesní školky považujeme za kvalitní poskytovatele předškolní péče a zavedení dobrovolné registrace schválené senátory považujeme za přijatelný krok. Vadí nám ale další změny, které byly na půdě Senátu přijaty. Za hlavní problém považujeme zavedení minimální provozní doby 40 hodin, které způsobí potíže stávajícím i potencionální zájemcům o provozování dětské skupiny a značně omezí jejich flexibilitu, kterou měl zákon naopak podpořit. Negativně vnímáme také nepovedenou změnu v požadavcích na kvalifikaci pečujícího personálu, kdy ze zákona vypadly rekvalifikované chůvy a osoby s vyšším odborným vzděláním,“ vyjmenovává výhrady k senátní verzi zákona předseda ARPAV Jan Schneider, podle kterého se tak spolu s řešením postavení lesních školek dostaly do zákona věci, které mohou být pro jiné skupiny provozovatelů značně nevýhodné. „Věříme, že společným zájmem různých skupin provozovatelů předškolních zařízení, státu i firem je především to, aby dětské skupiny v praxi vznikaly a ulevily rodičům, kteří se chtějí vrátit do zaměstnání. Pracovní skupina může vyvrátit případné pochybnosti a tam, kde se vyskytnou překážky, může navrhnout účinná zlepšení,“ uzavírá Schneider. Zákon o dětské skupině vrátil v létě poslanecké sněmovně Senát, který schválil změny reagující zejména na obavy lesních školek. Ty zatím marně usilují o status standardních školek a obávaly se, že spadnou do režimu dětské skupiny, kterému nevyhoví. Spolu s dobrovolnou registrací ale senátoři do zákona prosadili také bližší specifikaci provozní doby dětské skupiny a omezení v kvalifikaci pečujících osob. O zákoně rozhodnou poslanci na schůzi, která začne 16. září 2014.

Kontakt: Jan Schneider, předseda Asociace rané péče a výchovy (www.arpav.org) Tel.: 777 338 359 janschneider.cz@gmail.com

ARPAV

Vítejte na stránkách asociace, jejímž cílem je pracovat pro rozvoj a udržení kvalitních a dostupných forem péče o předškolní děti. Pokud stejně jako my věříte, že právě tato činnost je zásadní pro zdravý rozvoj, jak dětí, tak rodinného života, jste na správném místě a my uvítáme Vaši spolupráci a pomoc.

Naši partneři

Logo Klub K2

Facebook

www.esfcr.cz