Asociace rané péče a výchovy

Odborníci na péči o děti chtějí mluvit stejným hlasem

V rámci semináře „Péče o děti jako mezigenerační most, který se konal 15. 5. 2014 v prostorách Nuselské radnice v Praze 4, zazněla podpora odborníků ke společné aktivitě a jednotnému tlaku na stát, za účelem zlepšení situace v oblasti rané péče a výchovy.

Všichni vystupující zdůraznili, že dnešní neukotvení například jeselských zařízení v zákoně a státním systému je dlouhodobě neudržitelné. Skoro padesátka účastníků semináře se v následné debatě shodla na nutnosti zahájení celospolečenské diskuse a soustředění odborníků v oboru pod jednotným zastřešením. Proto také účastníci přivítali vznik „Asociace rané péče a výchovy“ (ARPAV), kterou představil její zakládající člen Bc. Jan Schneider. „Musíme již konečně představitelům státu dobře vysvětlit, že péče o děti je nejlepší investicí do budoucnosti naší společnosti a země. Maminky mají také právo a někdy i ekonomickou nutnost, nastoupit do zaměstnání a to třeba i na několik hodin denně, před třetím rokem dítěte. Dnes se zbytečně jeselská zařízení démonizují, ale i my zdokonalujeme péči a používáme moderní metody práce s dětmi“, zdůraznil Jan Schneider.
Potřebám jeselských zařízení se ve svém vystoupení věnovala také Mgr. Martina Mandáková (Jesle Orlická, Hradec Králové). Ta představila přítomným praktické metody práce s dětmi, které používá v tomto zařízení. Diskuse proběhla i nad tématem porovnání kvality služeb soukromých, státních či obecních zařízení. Za velký problém považují přítomní finanční podhodnocení celého oboru. U soukromých zařízení se pak občas setkáváme s nepřiměřenou výší školného, které, díky státem nedostatečně kontrolovanému systému, často neodpovídá kvalitě poskytované péče.
Zástupkyně Zdravotnického zařízení Prahy 4 Dana Zichová a Jolana Turnerová shrnuly ve svých prezentacích zahraniční zkušenosti, které načerpaly ve Velké Británii a Španělsku, v rámci projektu „Péče o děti jako mezigenerační most“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. „Systém v těchto zemích je zcela odlišný od našeho. Často s velkými nedostatky, které nás velice překvapily“, konstatovala Dana Zichová. Projekt „Péče o děti jako mezigenerační most“ končí v listopadu tohoto roku a proto se dostává do své závěrečné fáze. V současnosti probíhají školení asistentek v předškolní péči, které během června obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Závěrečná konference a zhodnocení výstupů projektu, ale také představení užívaných metodik, proběhne 9. října 2014 v Praze 4.

ARPAV

Vítejte na stránkách asociace, jejímž cílem je pracovat pro rozvoj a udržení kvalitních a dostupných forem péče o předškolní děti. Pokud stejně jako my věříte, že právě tato činnost je zásadní pro zdravý rozvoj, jak dětí, tak rodinného života, jste na správném místě a my uvítáme Vaši spolupráci a pomoc.

Naši partneři

Logo Klub K2

Facebook

www.esfcr.cz