Asociace rané péče a výchovy

Péče o děti jako mezigenerační most - tisková zpráva

Seminář Péče o děti jako mezigenerační most

U příležitosti Mezinárodního dne rodin pořádá ve čtvrtek 15. května 2014 Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 seminář na téma „Péče o děti jako mezigenerační most“. Českou republiku stále tíží nepřehledný systém péče o děti do 3 let. Podle doporučení OECD by se měl tento systém zásadně upravit v několika faktorech.

Mateřská dovolená v ČR je hodnocena jako příliš dlouhá, počet jeslí a ostatních zařízení velmi malý, soukromá zařízení pro většinu rodičů ekonomicky nedostupná. Dalšími problematickými tématy jsou nedostatečné personální zajištění těchto zařízení a vysoké počty dětí v kolektivu. I přesto, že zákon o dětské skupině již prošel ve Sněmovně Parlamentu ČR do 2. čtení, celou problematiku to zcela neřeší.

Tato a mnohá další témata budou řešit odborníci ve velkém sále Nuselské Radnice, Táborská 500, Praha 4.

Seminář se také zaměří na představení současných modelů péče o děti ve Španělsku a Velké Británii, kde získávali zkušenosti zástupci ZZ Prahy 4 v rámci projektu Péče o děti jako mezigenerační most z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu.
Návrh systému hodnocení kvality zařízení péče o děti do 3 let bude prezentovat Mgr. Regína Dlouhá, výkonná ředitelka klubu K2 a na problémy péče, výchovy a vzdělávání dětí do 6 let se zaměří Mgr. Zdena Nováková, MŠ 4pastelky.

Vedle prezentace zkušeností z našeho i zahraničního systému péče o děti, bude akce věnována zejména nově vznikající aktivitě ARPAV – Asociace rané péče a výchovy, kterou představí zakládající člen asociace Bc. Jan Schneider.
Posláním tohoto projektu a důvodem vzniku Asociace je zejména podpora rozšiřování nabídky kvalifikované a dostupné předškolní péče a výchovy v ČR, podpora zkvalitnění rodinné politiky a zvýšení podpory rodin s dětmi.

Na semináři dále vystoupí PhDr. Hana Hašková PhD., autorka knihy „Péče o nejmenší - Boření mýtů“ a zakládající členka Asociace rané péče a výchovy, Dana Zichová, Dis., koordinátorka projektu chův, Mgr. Jolana Turnerová, ředitelka občanského sdružení Spiralis, Mgr. Helena Kavanová, ZZ městské části Praha 4 a Mgr. Martina Mandáková, Jesle Orlická.

Další informace: Mgr. Helena Kavanová, e-mail helena.kavanova@zzpraha4.cz, mobilní telefon: 775 420 868.

ARPAV

Vítejte na stránkách asociace, jejímž cílem je pracovat pro rozvoj a udržení kvalitních a dostupných forem péče o předškolní děti. Pokud stejně jako my věříte, že právě tato činnost je zásadní pro zdravý rozvoj, jak dětí, tak rodinného života, jste na správném místě a my uvítáme Vaši spolupráci a pomoc.

Naši partneři

Logo Klub K2

Facebook

www.esfcr.cz