Asociace rané péče a výchovy

PhDr. Hana Hašková, PhD.

PhDr. Hana Hašková, PhD. je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu Akademie věd a přednášející na Univerzitě Karlově. Zabývá se vztahy mezi uspořádáním pracovního a soukromého života. V historické a mezinárodní perspektivě analyzuje politiky, diskurzy a praxi péče o malé děti.
V roce 2010 získala Prémii Otto Wichterleho pro mladé vědce. Kromě krátkodobých vědeckých stáží na McGill University, Rutgers University, University of Tampere, University of Amsterdam, získala v roce 2005 RTN fellowship na půlroční stáž v Population Research Centre na University of Groningen a v roce 2012 NewDem fellowship na půlroční stáž na Central European University.
Publikuje v mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisech a je autorkou, editorkou a spolueditorkou řady knih, například Práce a péče (2008), Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change (2009), Fenomén bezdětnosti (2009), Pracovní dráhy žen v České republice (2011), Péče o nejmenší: boření mýtů (2012) a The Development of Czech Childcare Policies (2012). Současné době pracuje na knize na téma proměn životních drah v pozdně moderní společnosti.

ARPAV

Vítejte na stránkách asociace, jejímž cílem je pracovat pro rozvoj a udržení kvalitních a dostupných forem péče o předškolní děti. Pokud stejně jako my věříte, že právě tato činnost je zásadní pro zdravý rozvoj, jak dětí, tak rodinného života, jste na správném místě a my uvítáme Vaši spolupráci a pomoc.

Naši partneři

Logo Klub K2

Facebook

www.esfcr.cz