Asociace rané péče a výchovy

Valná hromada ARPAV přijala veřejné usnesení.

Dne 17. září 2015 proběhla valná hromada Asociace rané péče a výchovy. Členové asociace jednali o aktuálních tématech v oblasti předškolní péče a výchovy. Valná hromada ARPAV přijala usnesení, jehož body budou v následujících týdnech a měsících členové asociace naplňovat a představovat široké i odborné veřejnosti.

Usnesení z jednání valné hromady Asociace rané péče a výchovy ze dne 17. 9. 2015

1. Asociace rané péče a výchovy plně podporuje všechny legislativní kroky, které umožňují zajistit pro rodiče co nejširší nabídku kvalitních služeb předškolní péče o jejich děti. Členové asociace považují za důležité, aby si každý rodič mohl svobodně vybrat typ péče, který jeho rodině vyhovuje.

2. V případě zavedení povinného předškolního ročníku bude Asociace rané péče a výchovy prosazovat rozšíření portfolia poskytovatelů předškolní péče. Dětské skupiny podle zákona nepatří mezi vzdělávací instituce, přitom u mnohých bude vzdělávání nejspíš poskytováno. Vnímáme proto za užitečné, aby bylo dětem umožněno setrvat v dětských skupinách, které splní jasně dané požadavky v oblasti vzdělávání, až do odchodu do ZŠ. Důležité je, aby dítě nebylo nuceno měnit prostředí častěji, než je nezbytně nutné.

3. Asociace rané péče a výchovy bude prosazovat a podporovat všechny kroky státních institucí, které napomohou možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pečujících osob a personálu v předškolních zařízeních. Inspirací mohou být zejména současné mateřské školy. ARPAV prosazuje další vzdělávání zejména u všech pracovníků z dětských skupin. Domníváme se, že je nutné stále pracovat na zdokonalování a inovaci metodiky práce s dětmi a také eliminovat syndrom vyhoření u personálu.

4. Asociace rané péče a výchovy bude prosazovat pozitivní uchopení tématu „domácí péče“. V této oblasti je nutné pracovní trh „legalizovat“, aby v domácnostech nepracovaly chůvy nebo jiné osoby nelegálně a bez sociálního zajištění. Inspirací může být i francouzský model. Zde mají domácí chůvy, individuální pečovatelky, v závislosti na formě péče, odpuštěnu platbu nebo její část, za sociální pojištění. Čímž nedochází ke dvojímu zdanění. Rodiče si také mohou částku za hlídání odečíst od daňového základu, ale rozhodnout se mohou i pro formu výplaty dávky, kterou použijí na hlídání. Tento model je aplikovatelný i v naší republice a přinesl by podle ARPAV pozitivní výsledky.

5. Asociace rané péče a výchovy plně podporuje možnost zrychlení čerpání rodičovského příspěvku. Zároveň souhlasím se zrušením omezení návštěv zařízení péče o děti na 46 hodin měsíčně, ve chvíli kdy rodiče pobírají rodičovský příspěvek.

6. Asociace rané péče a výchovy plně podporuje a vítá současné možnosti čerpání peněz z ESF a ERDF. Apelujeme však na důslednou kontrolu udržitelnosti projektů v závislosti na reálných faktorech předškolní péče.

ARPAV

Vítejte na stránkách asociace, jejímž cílem je pracovat pro rozvoj a udržení kvalitních a dostupných forem péče o předškolní děti. Pokud stejně jako my věříte, že právě tato činnost je zásadní pro zdravý rozvoj, jak dětí, tak rodinného života, jste na správném místě a my uvítáme Vaši spolupráci a pomoc.

Naši partneři

Logo Klub K2

Facebook

www.esfcr.cz