Asociace rané péče a výchovy

Zveme na "Seminář o dětské skupině"

Dobrý den,
rád bych Vás tímto pozval na " Seminář o dětské skupině", který se uskuteční v úterý 27.1. 2015 na Nuselské radnici městské části Praha 4, Táborská 500.
Seminář je určen především pro zástupce stávajících poskytovatelů péče o předškolní děti, zejména pak jeslí, které v současné době plánují či zvažují transformaci na dětské skupiny dle nově schváleného zákona. Záměrem je postihnout všechny aspekty této transformace, stejně jako procesu registrace.
Abychom co nejlépe naplnili smysl akce, prosíme Vás o součinnost, především o zaslání dotazů, eventuálně návrhy dalších oblastí, které by podle Vašeho názoru měly zaznít. Právě díky Vašim dotazům a podnětům se jednotliví vystupující budou moci co nejlépe připravit na odborné odpovědi.
Účast na semináři je bezplatná, nicméně kapacita sálu je omezená, proto prosíme o potvrzení účasti, viz pozvánka. Všechny Vaše dotazy můžete směřovat na asistentku ARPAV paní Danu Jirkalovou - dana.jirkalova@arpav.org.

S pozdravem

Bc. Jan Schneider

ARPAV

Vítejte na stránkách asociace, jejímž cílem je pracovat pro rozvoj a udržení kvalitních a dostupných forem péče o předškolní děti. Pokud stejně jako my věříte, že právě tato činnost je zásadní pro zdravý rozvoj, jak dětí, tak rodinného života, jste na správném místě a my uvítáme Vaši spolupráci a pomoc.

Naši partneři

Logo Klub K2

Facebook

www.esfcr.cz